Table of Contents

Френсис Бэкон

Основоположник эмпиризма, английского материализма, т.е. научного подхода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81

w96k Ⓐ 2019-2022

2022-11-27 Sun 23:34